تخفیــف اولیــن خریــد!

اگر برای اولین بار است که از دیورا گالری قصد خرید دارید تخفیف هایی ویژه برای شما در نظر گرفته ایم

خرید اول 2 تا 3 میلیون تومان

اگر خرید شما کمتر از 3 میلیون تومان می باشد، می توانید از کد تخفیف زیر تا سقف 100 هزار تومان بهره مند شوید. کد زیر را در سبد خرید هنگام پرداخت اضافه کنید.

خرید اول 3 تا 10 میلیون تومان

اگر خرید شما بین 3 تا 10 میلیون تومان باشد، می توانید از کد تخفیف زیر تا سقف 200 هزارتومان استفاده کنید. کد زیر را در سبد خرید هنگام پرداخت اضافه کنید.

خرید اول بالای 10 میلیون تومان

اگر خرید شما بالای 10 میلیون تومان باشد، می توانید از کد تخفیف زیر تا سقف 300 هزارتومان بهره مند شوید. کد زری را در سبد خرید هنگام پرداخت اضافه کنید.