برای اولین سفارش

تا 4% تخفیف

دریافت کد تخفیف

فروش اقساطی طلا

قیمت قطعی و تحویل آنی

ثبت درخواست
ارسال و حمل مطمئن
تحویل و پرداخت مطمئن
ضمانت بازگشت کالا
تا 10 روز می توانید برگردانید
ضمانت رضایتمندی
خرید و ارسال کاملا مطمئن
پشتیبانی سریع و ویژه
همیشه نزدیک شماییم
انگشتر طلا 18 عیار زنانه امگا 2.500 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه فیوژن 7.850 گرم انگشتر طلا 18 عیار زنانه تور آویز 3.950 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه تور آویز 9.180 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه کارتیه 11.520 گرم اگشتر طلا 18 عیار زنانه قلب نشان 6.420 گرم دکمه سر دست طلا 18 عیار مردانه ورساچه 13.700 گرم گردنبند طلا 18 عیار زنانه لویی ویتون14.350 گرم گردنبند طلا 18 عیار زنانه یارا 33.630 گرم گردنبند طلا 18 عیار زنانه فانتزی 26.230 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه فانتزی 12.370 گرم رولباسی طلا 18 عیار زنانه البرنادو 12.210 گرم گردنبند طلا 18 عیار زنانه گل پیچ 6.050 گرم انگشتر طلا 18 عیار زنانه بافته 4.500 گرم گوشواره طلا 18 عیار زنانه فرژه7.300 گرم گردنبند طلا 18 عیار زنانه لاو 4.750 گرم مدال طلا 18 عیار زنانه البرنادو 2.540 گرم گردنبند طلا 18 عیار زنانه هرمس19 گرم انگشتر طلا 18 عیار زنانه کلاسیک6.250 گرم انگشتر طلا 18 عیار زنانه فانتزی 4.630 گرم گردنبند طلا 18 عیار زنانه دلگشا 12.400 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه جتاش 17.300 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه تراش 16.800 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه جتاش 24.540 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه کارتیه 9.350 گرم دستبند طلا 18 عیار زنانه مروارید 2.580 گرم انگشتر طلا 18 عیار زنانه پروانه 5.500 گرم انگشتر طلا 18 عیار زنانه فانتزی 5.100 گرم انگشتر طلا 18 عیار زنانه رونیز 6.250 گرم مدال طلا 18 عیار زنانه فانتزی 4.350 گرم گوشواره طلا 18 عیار زنانه گوی تراش 4.050 گرم زنجیر طلا 18 عیار زنانه بیزمارک 2.550 گرم گوشواره طلا 18 عیار زنانه فلاور 5.00 گرم گوشواره طلا 18 عیار زنانه هرمس  11.540 گرم مدال طلا 18 عیار اسپرت اسم محمد 4.00 گرم گوشواره طلا 18 عیار زنانه شکوفه تراش 3.0 گرم زنجیر طلا 18 عیار اسپرت دیپلمات 6.35 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
20.5%
انگشتر طلا 18 عیار زنانه امگا 2.500 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
دستبند طلا 18 عیار زنانه فیوژن 7.850 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.9%
دستبند طلا 18 عیار زنانه کارتیه 11.520 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
20.5%
اگشتر طلا 18 عیار زنانه قلب نشان 6.420 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
گردنبند طلا 18 عیار زنانه یارا 33.630 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
دستبند طلا 18 عیار زنانه فانتزی 12.370 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
گردنبند طلا 18 عیار زنانه گل پیچ 6.050 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
انگشتر طلا 18 عیار زنانه بافته 4.500 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
گوشواره طلا 18 عیار زنانه فرژه7.300 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
گردنبند طلا 18 عیار زنانه لاو 4.750 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
گردنبند طلا 18 عیار زنانه هرمس19 گرم

گردنبند طلا 18 عیار زنانه هرمس19 گرم

29,757,113 تومان
35,941,529 تومان
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کلاسیک6.250 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
گردنبند طلا 18 عیار زنانه دلگشا 12.400 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
دستبند طلا 18 عیار زنانه جتاش 17.300 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
دستبند طلا 18 عیار زنانه تراش 16.800 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
دستبند طلا 18 عیار زنانه جتاش 24.540 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
دستبند طلا 18 عیار زنانه کارتیه 9.350 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
انگشتر طلا 18 عیار زنانه رونیز 6.250 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
مدال طلا 18 عیار زنانه فانتزی 4.350 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
گوشواره طلا 18 عیار زنانه فلاور 5.00 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
گوشواره طلا 18 عیار زنانه هرمس  11.540 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
13.6%
مدال طلا 18 عیار اسپرت اسم محمد 4.00 گرم
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات طلایی

این یک پیشنهاد معمولی نیست! یک پیشنهاد طلاییه!! پشنهادات طلایی دیورا گالری هر شب ساعت 9 شب به روز میشه و زمان محدودی فرصت دارید تا از تخفیفات طلایی دیورا بهره مند بشید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
17.2%
زنجیر طلا 18 عیار اسپرت دیپلمات 6.35 گرم

ماشین حساب آنلاین طلا

قیمت زیورآلات را آنلاین محاسبه کنید!
0
مجموعه انگشتر و حلقه

انگشتر مردانه

زیبا و منحصر به فرد

حلقه ست

جدید و به صرفه

حلقه ازدواج

متنوع و سبک

کالکشن هدیه

خاص و بی همتا همچون طلا

طراحی و سفارش ساخت

طرح مورد نظر خودت رو سفارش بده
تازه های فروشگاه
تازه های فروشگاهجدید ترین های 7 روز گذشته
محبوب ترین ها
محبوب ترین هاپر طرفدار ترین محصولات 7 روز گذشته
پیشنهادات ویژه
پیشنهادات ویژهآخرین پیشنهادات دیورا در 7 روز گذشته
کم اجرت ترین ها
کم اجرت ترین هامحصولات اقتصادی با اجرت مناسب

کالکشن LOVE کارتیه

مجموعه LOVE نمادی از عشق آزاد است. بستن محکم و نقش پیچ آن ماندگاری واقعی را به آن می بخشد ، در حالی که تفاسیر متنوع اجازه می دهد تا احساسات منحصر به فرد بیان شود. در عشق خود قفل کنید ، برای همیشه.

عشق بیان نهایی چشم انداز طراحی کارتیه است. خطوط تمیز کامل و تناسبات دقیق در یک دستبند بیضی شکل از دو قوس سفت و محکم قرار دارند که باید با استفاده از پیچ گوشتی مخصوص تطبیق داده شوند. با مکانیزم قفل کردن منحصر به فرد خود ، نشان می دهد که عشق را نباید ساده تلقی کرد.